ALEKSANDRA PAŁKA portfolio

Zdrój dla Gdańska

lokalizacja:
Gdańsk, Stare Miasto
status:
projekt konkursowy 2017, projekt studencki
zespół:
Aleksandra Pałka, Ewelina Szeląg, Adrianna Smolik, Wiktor Szulc
prowadzący:
Łukasz Piątek

Projekt nawiązuje do tradycji Wodociągów Gdańskich poprzez wykorzystanie projektu studzienki miejskiej. Założenie pozwala na stworzenie systemu miejskich zdrojów odpowiadającego historycznym lokalizacjom studni miejskich.